Triton

Infoseite

Sie können kaufen oder verkaufen – benutzen Sie die Branchenangebote

 


Zasady

Ogłoszenia może zamieszczać każda osoba odwiedzająca naszą stronę.

Ogłoszenia muszą mieć związek z branżą i zamieszczonymi kategoriami.

Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury i etykiety. Wszystkie wulgaryzmy, spam, obelgi i zachowania ogólnie przyjęte za naganne będą natychmiast weryfikowane i usuwane.

Wszystkie ogłoszenia są weryfikowane pod względem w/w elementów.

W skrajnych wypadkach zostanie wprowadzona rejestracja użytkowników w celu udostępnienia i publikacji ogłoszeń.

Ogłoszenia są elementem dostosowanym i rozbudowanym na potrzeby powyższej witryny.


---NOTICE---

Advertisements element is available only in Polish language.

If you want to put your ads on our board in English or Arabic language please contact with us.

We can run it in your native language if we collect more enquiries about it.


---INFORMATION---

Die Anzeigen sind nur in polnischer Sprache verfügbar. Falls Sie in unserem System eine Anzeige in eigener Sprache aufgeben möchten, dann bitten wir Sie, uns zu kontaktieren. Falls wir mehrere Anfragen diesbezüglich erhalten, können wir das Anzeigensystem in Ihrer Sprache starten.


---Информация---

Объявления доступны исключительно на польском языке. Если вы желаете добавить объявление в нашей системе на родном языке, просим связаться с нами. Если соберем большее количество запросов, попытаемся включить систему объявлений на вашем языке.


---INFORMATION---

Le module « annonces » n’est accessible qu’en polonais. Si vous souhaitez publier dans notre système une annonce dans votre langue, veuillez nous contacter. Nous pouvons mettre en place un système d’annonces dans votre langue si nous rassemblons un nombre plus important de demandes.


---Informácia---

Inzercie sú k dispozícii len v poľštine. Ak chcete pridať inzerát v našom systéme v svojom jazyku, prosím, kontaktujte nás. Môžeme spustiť systém inzerátov vo vašom jazyku, pokiaľ zhromaždime väčší počet otázok.


 

Dodawanie obrazów do ogłoszeń:

- obraz może mieć maksymalnie 200 kilobajtów (KB)

- dopuszczalny jest każdy popularny format pliku graficznego

- dopuszczalne jest zamieszczenie 2 obrazów do jednego ogłoszenia o rozmiarach 400x300 (pikseli)

- w razie chęci zamieszczania większej liczby obrazów do ogłoszenia - prosimy o kontakt

 

Rejestracja użytkownika:

- rejestracja jest bezpłatna

- pozwala na przeglądanie wszystkich informacji ogłoszeniodawców

- pozwala na edytowanie własnych ogłoszeń

 

Dane ogłoszeniodawcy:

- należy zamieszczać możliwie obszerne i aktualne informacje kontaktowe

 

Pozostałe:

- należy podawać cenę ogłaszanego towaru

- ogłoszenie bez obrazu jest mniej interesujące dla potencjalnego klienta

- ikonki obrazów (thumbnails) są automatycznie tworzone po załadowaniu pliku

- nie tolerujemy spamu oraz linków spamujących bez związku z ogłoszeniami

 

Wszystkie problemy związane z systemem ogłoszeniowym oraz zauważone nadużycia przyjmuje administrator.


Sie sind hier: Anzeigen