Triton

Informator

Skontaktuj się z nami - skorzystaj z wygodnego formularza.

 
Nota Prawna i Ogólne Warunki Sprzedaży

Właścicielem witryn triton-kolej.pl oraz triton-kolej.com jest firma:

TRITON Anna Szymanowska
Dębnica, ul. F. Chopina 9, 63-421 Przygodzice

 1. Informacje na stronie triton-kolej.pl (triton-kolej.com) nie są ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.
 2. Kosztorysy, rysunki, obrazy i dokumenty znajdujące się na stronie podlegają ochronie zgodnie z prawem własności intelektualnej, a w przypadku gdy ich producentem jest firma TRITON stanowią jego własność, a ich kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody firmy TRITON. Dotyczy to również dokumentacji przekazywanej dostarczonej przez TRITON wraz z towarem.
 3. Ostateczna akceptacja zamówienia usług i produktów drogą elektroniczną i jego warunków należy do firmy TRITON.
 4. Podane terminy dostaw są orientacyjne. TRITON nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty.
 6. Potwierdzenie zamówienia i postanowienia w nim zawarte są ostateczne i wiążące dla stron. Wszelkie zmiany wymagają wyraźnego potwierdzenia przez TRITON, w przeciwnym wypadku nie są wiążące dla Sprzedającego.
 7. Zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia niniejszego potwierdzenia.
 8. Podany termin dostawy należy traktować orientacyjnie. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.
 9. TRITON może wstrzymać się z dostawą zamówionych towarów, jeżeli poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego.
 10. Odmowa przyjęcia towaru przez Kupującego upoważnia TRITON do przechowania towaru na koszt Kupującego.
 11. O ile została sporządzona, do towaru dołączana jest instrukcja montażu i obsługi. Montaż i uruchomienie urządzeń odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. TRITON nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez dostarczone produkty po ich odebraniu przez Kupującego.
 12. Sprzedaż prowadzona przez TRITON nie jest świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Jesteś tutaj: Nota Prawna