Triton

Informátor

Kliknite na logo Triton v hornom banneru, aby isť na domovskú stránku.

 
produkty

Kolíky

Tlačiť PDF
czopiki

Ponúkame kované kolíky pre vagónové podvozky typu 25 TN a 26 TN. Vyrábame kolíky zároveň štandardné a podľa rozmerov poskytnutých zákazníkom. Kolíky sú označené na čele štítku známkou výrobcu „TRI”. Kovoobrábanie vo forme kovania pri teple zaisťuje predlženie životnosti tak vyrobeného kolíku.

 

Čítať celý článok...

Trecie huby

Tlačiť PDF

Ponúkame rôzne druhy vyrobené z materiálu C55 a 15HGM. Huby, v závislosti od materiálu, z ktorého sú vyrobené, sú podrobené tepelnému spracovaniu vo forme indukčného kalenia alebo plynového nitrocementovania. Vyrábame tiež trecie huby zo zváranou doskou vyrobenou z mangánovej ocele kategórie E s tvrdosťou 32-40 HRC podľa normy UIC 893 na sklzové spojenia používané v nákladných  vagónoch.

Čítať celý článok...

Brzdové diely

Tlačiť PDF

Ponúkame diely zavesenie brzdového systému vagónových podvozkov typu 25TN a 26TN v rôznych prevedeniach. Môžeme ponúknuť výkovky vyrobené z materiálu S355J2G3, následné v rukávoch indukčné vyrobených podľa normy BN 87/3519-03 alebo výkovky vyrobené z materiálu C45 s otvormi podrobenými tepelnému spracovaniu vo forme indukčného kalenia.

Čítať celý článok...

Delené krúžky

Tlačiť PDF

Delené krúžky pre vozíky 25TN a 26 TN za konkurenčné ceny.
Na vyžiadanie zákazníka krúžky môžu byť označené a zabezpečené náterom proti korózii. Tieto delené krúžky podľa požiadaviek sú vyrobené v kované verzii. Vnútorná časť krúžkov podľa dokumentácie je frézovaná. Pre dodávky môžeme priložiť osvedčenie prijatia komisára PKP Cargo S.A.

Čítať celý článok...

Mangánové dosky

Tlačiť PDF

Trecie dosky vyrobené z mangánovej ocele s tvrdosťou 32-40 HRC.
Tieto dosky sú vyrobené podľa normy UIC 893 na sklzové spojenia používané pre výrobu a opravu nákladných vagónov. Táto norma z bezpečnostných dôvodov presné určuje druh ocele, chemické zloženie, kalibráciu, a čo je najdôležitejšie výše uvedenou tvrdosť. Po dodávke závod, ktorý prijíma detaily vo forme dosiek, by mal urobiť skúšky tvrdosti vzhľadom k tomu, že využitie dosiek s nižšími parametre tvrdosti spôsobí výrazne skrátenie času ich použitia, a vraj to robí následné opravy. Normu UIC 893 môžeme priložiť do katalógu spolu s písmom Biura Wsparcia Technicznego PKP (Úrad pre technickou podporu PKP) Cargo S.A. s uvedením typu dosiek používaných na opravy nákladných vagónov.

Čítať celý článok...

Rámy na prepravné dokumenty

Tlačiť PDF

Vyrábame rôzne typy rámov podľa dokumentácie alebo pranie zákazníka. Ponúkame verzie z ochranou proti korózii v podobe základni alkylové Haering alebo zinkového povlaku.

Čítať celý článok...

Svorníky

Tlačiť PDF

Naša spoločnosť ponúka svorníky indukčne kalené vyrobené podľa normy DIN 5526 a podľa BN-87/3517-49 a PN-90/M83002. Vyrábame tiež všetky druhy pružnicových svorníkov v kované verzii z označením typu materiálu a výrobcu na hlave svorníku.

Čítať celý článok...

Nastavovacie panely

Tlačiť PDF

Ponúkame kompletné pripravené pre montáž nastavovacie panely:

1. Nastavovací panel ZAP-VYP (Brzdový spínač K-O) vyrobený podľa obr. 68ZW 0 10000-1-00
2. Nastavovací panel T-O vyrobený podľa obr. 66ZW 0 10000-1-00
3. Nastavovací panel P-Ł vyrobený podľa obr. 67ZW 01000-1-00

Pre uľahčenie montáži panelov na vagóne ponúkame ich vykonanie v dĺžke 3000 mm, ktorá môže byť potom individuálne prispôsobená do vagónu prirezaním na požadovanou veľkosť.

Odliatky používané pre montáž vyššie uvedených panely sú vyrobené v súlade s projektovou dokumentáciu zo sferoidálnej liatiny druhu EN-GJMB 350-10, ktorá má plastové vlastnosti a nepraská pri montáži, na rozdiel od odliatkov so šedej liatiny, ktoré ponúkajú iné spoločnosti ako náhradník (dokumentácie nedovoľuje toto prevedenie). U panelov v kompletoch prikladáme pružiny, svorníky a tiež cedule s tonážou (s uvedenom vyššie objednávateľom druhom tonáže). Panely zaisťujeme proti korózie alkydovou základňou Haering K2376. V prípade objednávky prosíme uveďte variantu prevedenia panelu:

1. V prípade panelov ZAP-VYP, prosím, uveďte variantu – dokumentácia umožňuje Ia, Ib, IIa, IIb
2. V prípade panelov T-O i P-Ł dokumentácia umožňuje prevedenie I alebo II.

Čítať celý článok...

Uzemnení

Tlačiť PDF

Naša spoločnosť za konkurenčné ceny vykonáva všetky druhy oceľových uzemnení. Vykonávame zároveň štandardné dĺžky a podľa rozmerov zadávateľa. Na sklade na predaj udržiavame množstvo po 500 kusov uzemnení s dĺžkou L=350, L=700 preto dodávky uzemnení môžu byť realizované obratom po prijatí objednávky.

Čítať celý článok...

Rukávy

Tlačiť PDF

Rukávy indukčne kalené podľa BN 87/3519-03 a podľa normy DIN 1552 za konkurenčné ceny.

Čítať celý článok...

Bočný pružinový sklz

Tlačiť PDF

Bočný pružinový sklz pre vozíky 25TN a 26 TN. Na sklade pre ďalší predaj sa snažíme udržiavať množstvo 50 kompletov sklzov pripravených na odoslanie. Na predaj ponúkame všetky detaily používané pre výrobu bočných sklzov: háčiky, rappery, pružiny, trecie dosky z mangánovej ocele podľa normy UIC 893 s tvrdosťou 32-40 HRC, dosky sklzov, medené nity. Čísla výkresov, na ktoré odkazujeme v popisoch obrázkov sklzov a ich komponentov, vyplývajú  z dokumentácie, ktorú máme. Odhad ceny sklzov môžeme vykonať po odoslaní dokumentácie zadávateľom, pri individuálnych požiadavkách tykajúcich sa napr. tvrdosti oblasti kontaktu tela sklzu s rappermi alebo spôsobu vykonania rapperov (frézovania na kľúč alebo jeho nedostatok), hodnôt ohľadne požiadaviek voči kalenia horného povrchu rappera, druhu dosky sklzu.

Čítať celý článok...

Ostatné diely

Tlačiť PDF

Ponúkame rôzne diely používané pre opravy a konštrukciu nákladných vagónov: výkovky, odliatky, sústružené diely, frézované, zvárané, indukčné kalené, plynovo nitrocementované, uhličené, normalizovane a ďalšie.

Čítať celý článok...

Kde som: Ponuka